Agrofen - Защото си ни фен

Дванадесет иновации за вертикално отглеждане на култури

 

Нека се запознаем с 12 от най-добрите иновативни методи за вертикално отглеждане на растения в земеделието, които могат да се окажат в чинията ви в близко бъдеще.

Терминът "вертикално земеделие" е измислен от Гилбърт Елис Бейли през 1915 г. който описва в едноименната си  книга "Вертикално земеделие". Използването на термина през онова време се различава от сегашното му значение.  Модерното използване на термина "вертикално земеделие" обикновено се отнася до отглеждането на растения на етажи, независимо дали в многоетажен небостъргач, използван склад или транспортен контейнер.

 

 1. Хидропоника – отглеждане на растения без почва

Снимка: Sdhydroponics.com

Хидропониката е система, която се използва все повече при вертикалното отглеждане на култури и бавно, но сигурно, придобива все по-голямо значение.

За растежа на растенията се използва хранитилен разтвор от естествени елемени, необходими за растежа им, които иначе се намират в почвата. При тази иновация във вертикалното отглеждане, корените на растенията са потопени в хранителения разтвор. Предимството на тази технология е, че растенията не са нападани от плевели, вредители или болести. Друго предимство е, че растенията нямат нужда да развиват голяма коренова система с дълги корени, за да си набавят необходимите минерали и влага. Това пък спомага на надземната част да расте по-бързо и в по-големи размери.

  

 1. Аеропоника – отглеждане на растения без почва и с много малко вода

Снимка:Greencamp                                                                                       Снимка: Soil Solutions

Тази технология е изобретена от НАСА през 90-те години на миналия век, когато се е търсил начин за отглеждане на растения в космоса.

В класическата аеропоника корените на растенията висят във въздуха и периодично се напръскват (или измиват) с хранителен разтвор, без почва и смного малко вода. В съвременната версия на тази селскостопанска технология, корените постоянно се потапят в хранителната мъгла.

Под аеропоника се разбира: отглеждане на растения без почвен субстрат. В този случай самото растение се поддържа от корените,като те са свободно окачени във въздуха и се напояват с хранителен разтвор, най-често под формата на мъгла. Това е основната разлика между аеропоника и хидропоника при която корените се потапят в разтвора. Разтворът се подава към корените под формата на микрокапсули или аерозоли (мъгла), в зависимост от устройството за пръскане.

За да се избегне изсушаването на корените, разтворът се доставя периодично на интервали от няколко секунди до няколко минути. Такава селскостопанска технология освобождава растенията от почвени заболявания и вредители, т.е. те растат по-здрави. Също така е установено, че растенията отглеждани с аеропонична система, усвояват повече витамини и минерали.

 

 Разлика между Хидропоника и Аеропоника:

 1. Аквапоника – комбинация от „аквакултури” и „хидропоника”

Снимка: Kate Field

Аквапониката е устойчива микро екосистема с контролирана околна среда. 

Рибите отделят амоняк чрез урината си и чрез хрилете си, както и чрез твърдите екскременти, съдържащи различни хранителни съставки. В аквапониката целта е биологично да се усвояват тези отпадъчни материали по начин, който спестява вода, оказва ниско въздействие върху околната среда и осигурява необходимите минерални хранителни вещества за растенията, отглеждани в хидропоничната подсистема.

В аквапоничните системи, водата от резервоарите за аквакултури, преминава през физичен филтър за биологично смилане на твърдите частици. Вече филтрираната вода преминава през кислородна среда , която съдържа нитрифициращи бактерии, които превръщат амоняка в нитрат. След тази преработка, водата съдържа повечето минерали необходими за растежа на растенията. Тази вода се насочва към хидропоничната подсистема и след като се усвои и преработи от растенията се връща пречистена в резервоарите за аквакултури.

Тази система има за цел да събере рибата и растенията в една и съща екоситема. В нея рибите се отглеждат в закрити езерца, произвеждайки богати на хранителни вещества отпадъци, които по-нататък са източник на храна за растенията отглеждани във вертикални ферми. Растенията от своя страна пречистват и филтрират отпадъчните води, които се рециклират директно в рибарниците.

 

 1. Локално – храната се сервира там където се отглежда.

Снимка: Interestin engeneering

При локалното отглеждане се използва хидропонния метод за вертикално отглеждане на култури, като се използват светодиоди, за да може мястото да изглежда атрактивно.

Според създателите на тази система, зелените растения отглеждани по този начин, растат три пъти по-бързо от растенията отглеждани в традиционни условия.

Те използват и още едно нововъведение, интегрирани сензори във всяко едно място на отглеждане, като по този начин могат да проследяват какво се случва с културите, през смартфон или Google homes.

Тази иновация може да помогне на хората да отглеждат прясна храна в собствените си мини-ферми.

 

 1. Аероферми – интелигентна иновация при вертикалното отглеждане на растения.

Снимка: Aerofarms

При този метод на вертикално отглеждане на растения, не ви е нужна почва, нито слънчева светлина, а разходът на вода е сведен до минимум. Това, което ви е необходимо е само закрито помещение. Културите се отглеждат върху синтетичен плат, като не е нужно под плата да има почва, защото корените на растенията се пръскат с много ситни капки вода, пълна с хранителни вещества.

Всяка една от аерофермите е снабдена с хиляди датчици, които позволяват настройката на ЛЕД осветлението, което замества слънчевата светлина, като по този начин се контролира вкусът, текстурата, цветът и хранителните качества на отглежданите продукти. Стриктно се следят и температурата и влажността на въздуха в съоръженията.

Друго предимство на тази система на отглеждане е, че култури, които по принцип се отглеждат за 30-45 дни, в тези условия са готови за 12 дни. При аерофермите не се използват никакви пестициди, разходът на вода е с 95% по-нисък, а използваните торове са с 40 % по-малко.

 

 1. Plantscapers – сграда, която сама осигурява храна за своите обитатели.

Снимка: Plantagon

Шведската компания за хранителни технологии Plantagon, предлага креативно решение, което ще позволи на офис площи и сгради да помагат за храненето на голям брой хора. Има построена такава сграда в град Линчепинг, като по същество това е гигантска оранжерия, където растенията постапенно се спускат надолу по спирала, доузрявайки в процеса на движение. След прибиране на реколтата, остатъците от растенията се преработват в биогаз, който ще е основен източник на енергия за оранжерията.

В този тип ферми за вертикално земеделие, могат да се отглеждат най-разнообразни зеленчуци, дори риба. По оценка на учените такива оранжерии-пирамиди използват до 10 пъти по-малко вода и 20 пъти по-малко почва от традиционното производство.

 

 1. VertiCrop – вертикално отглеждане в градски условия

Снимка: Inhabitat

Тази технология е разработена така, че храната да може да се отглежда естествено в среда на оживени градски райони. Хидропоничната система Verticrop се използва в зоопарк Paignton в английския град Девън, за производство на евтини зеленчуци за животните. Там растенията са поставени в специални табли, които се движат по конвейер около стъклена постройка, за да получат необходимата светлина. Хранителните вещества са прецизно изчислени и измерени за всяко растение. При тази система може да се използва естествена или изкуствена светлина. Отпада използването на пестициди, максимизира се хранителната стойност на продуктите и се подобрява вкусът им.

Според изчисленията на компания Birds Eye, 25-етажна вертикална система може да осигури достатъчно зеленчуци или плодове за 350 000 души годишно.

 

 1. Модулни вертикални ферми за отглеждане на култури.

Снимка: Dornob.com

При тази система на отглеждане се използва принципа на аквапониката, при която няма нужда от почва. Всички необходими вещества се получават от хранителен разтвор, а слънчевата светлина е заменена от светодиоди.

Това система на вертикално земеделие, която е изцяло на закрито и може да произвежда здрави и свежи растения при всеки климат, навсякъде по света. Модулната ферма е базирана на идеята за градска ферма, тя се регулира според нуждите и има допълнителни модули, които да се използват при необходимост. Предимството на модулните ферми е, че можете да разширите функционалността им според вашите нужди и да ги приспособите за всякакви операции.Те могат да се управляват дистанционно, а данните за състоянието на растенията (степен на осветеност, хранителна обезпеченост и т.н.)да постъпват в облак, като по този начин всичко може да се регулира от разстояние.

 

 1. Cubic farm Systems - Системи за кубично земеделие

Снимка: Cubic Farm Systems

При отглеждането в кубична система, растенията се отглеждат изцяло на закрито.Тази система представлява, въртене на културите на ленти, като автоматично се подават хранителни вещества в определен етап от въртенето,а слънчевата светлина е заместена от изкуствено LED осветление.

Машините използвани за отглеждане на културите, създават оптимална среда за развитие.

Използваното количество вода е 1/26 от количеството, което се използва в традиционното земеделие.

При тази технология на отглеждане не се използват пестициди и хербициди.

Продукцията се стандатизира, чрез контрол на входящите данни. Това от своя страна, означава стабилен и придвидим добив, по-високо хранително съдържание, отличен външен вид и цвят на растенията.

 

 1. ZipGrow – Вертикално земеделие за модерните фермери

Снимка: ZipGrow

ZipGrow всъщност е  метод при който растенията се отглеждат в ZipGrow кули. При тях може да се изполва хидропоничната или аквапоничната система на вертикално отглеждане.

ZipGrow революционизират индустрията на вертикално земеделие със системи за контрол, уникална вертикална технология на отглеждане и високотехнологични работни процеси.

 

 1. Bowery – технологично най-сложната ферма за отглеждане на растения на закрито.

Снимка: Bowery Farming

Компанията Bowery разработва технологично напреднала система за вертикално земеделие, която ще може да произвежда 30 пъти повече продукти и повече от 100 вида билки и листни зеленчуци. Тази система ще контролира целия процес на отглеждане на закрито, без да използва пестициди.

Технологията ще събира данни и на тази база автоматично ще гененрира идеални условия за растенията, докато те растат. Тези данни ще помогнат за това, растенията да получат точното количество светлина, хранителни вещества или пречистена вода.

Продуктите, отглеждани чрез системата на Bowery, използват с 95 % по-малко вода в сравнение с традиционното земеделие.

 

 1. Sky Greens – Първата в света хидравлична вертикална ферма

Снимка: Inhabitat

Базираната в Сингапур компания Sky Greens разработи революционна система за вертикално земеделие, която е и първата в света нисковъглеродна, хидравлично задвижвана ферма. Зеленчуците се засяват на рафтове, които се въртят през целия ден.Растенията на дъното получават вода, докато тези на върха получават слънчева светлина. Този подход свежда до минимум използването на вода, почва и енергия за разлика от  традиционните техники на отглеждане на културите. Като допълнение, системата за вертикално земеделие Greens може да произвежда 10 пъти повече сравнена с технологиите използвани в традиционните ферми.

 

Вертикалното земеделие, определено е привлекателна възможност за земеделските производители в наши дни. Този тип отглеждане е много по-устойчиво, не само като производство на качествена продукция, но и като намаляване на разходите, и произвеждане на екологично чисти продукти.

Източник: Interesting Engineering