Agrofen - Защото си ни фен

Знаете ли как.........се отглежда салата?

Салатата (Lactuca sativa L.) е една от най-старите зеленчукови култури. Тя е едногодишно растение, което се цени поради бързия растеж и къс период  до настъпване на техническа зрелост.

Салатата се отнася към групата на студоустойчивите зеленчукови култури. Най-благоприятната температура за поникването на семената на салатата е 15-18 градуса, но те започват да поникват още при 2-3 градуса. Младите и закалени растения (във фаза 7-ми – 8-ми лист) издържат понижение на температурата до минус 5-6 градуса, докато възрастните са чувствителни на ниски температури.

Салатата е растение на дългия ден. Особено взискателна е към светлината по време на разсадопроизводството.

Салатата има умерени изисквания към почвената и въздушната влажност.

Най-подходящи почви за салтата са глинесто-песъчливите , богати с органични вещества, с неутрална или слабо алкална реакция.

Салатата е взискателна към хранителния режим. Тя реагира много добре на торенето с азотни торове.

Салати може да се отглеждат, както на полето така и в оранжерии, включително и на хидропоника.Тъй като салатите имат слаба коренова система и не могат да усвояват добре хранителните вещества в почвата, правилното напояване и торене са много важни за високите и качествени добиви от салати.

 

Технология на отглеждане

 

Полското производство на салатата се осъществява чрез разсад.

За ранно пролетно производство срокът на засяване е краят на януари-началото на февруари, като се извършва в отопляеми съоръжения.

За есенно производство сеитбата се извършва в средата на септември на открити лехи.

На 1 кв.м се засяват 1,5-2 гр. семена. За да се произведе разсад за засаждане на 1 дка, са необходими 20 гр.

Разсадът е готов за разсаждане във фаза 3-4 лист(около 35-45 дни от засяване на семената)

Засаждат се в ленти по 4-5 реда, разстояние между лентите 20 см., между растенията вътре в реда 20 см. и междулентово разстояние 40 см.

Грижите за разсада се състоят в поддържане на оптимална температура, проветряване и осигуряване на светлина.

За пролетно производство разсадът се засажда – от 15 до 20 октомври и от 10 до 15 март, а за късно есенно от 10 до 20 септември.

Основната грижа след засаждането е поливането и окопаването на салтата. Заедно с първото окопаване, растенията се подхранват с 10-15 кг. амониева селитра на декар.

При есенното производство реколтата се получава през ноември, при ранното пролетно продукцията е готова за прибиране около средата на април, а при пролетното засаждане – през първата половина на май.

Храненето на салатите с микроелементи е много важно. Те растат интензивно и бързо образуват голяма листна маса. Затова е много важно балансираното торене с N, P и K.

Салатите не усвояват лесно азота, затова той трябва да е в лесно усвоима форма и  да се внася през цялата вегетация. Най-много азот се усвоява при нарастването на листната маса и образуването на главите.Нормата на азота за една реколта е 15-29 кг/дка, като се прилага поне на три пъти.

Салататите трудно усвояват и фосфора. Той се прилага почвено, като стартиращо торене, а след това с листно торене. Обикновено се внася предсеитбено и след това се прилага листно. Нормата на торене е 5-8 кг./дка. Недостигът на фосфор ограничава растежът на салатите и на главите. Листата стават тъмно зелени.

Салатите са калиеволюбиви, нормата на торене е 15-22 кг./дка, като се внася двукратно. Калият е важен за водния режим на салатите. Дори и при лек недостиг се ограничава растежа и  листата се завиват леко надолу.По краищата на старите листа се появяват хлоротични петна, които по-късно некротират.

Един от най-важните хранителни елемнти за салатите е калцият. Той е много важен за развитието на корените. Нормата на торене с калций е 5-8 кг./дка (CaO). Препоръчително е да се прилига на два пъти, като първото трябва да бъде в началото на вегетацията. Съдържанието на калции в листата на салатите варира, както във ваншните и вътрените листа, така и в във всеки отделен лист. При недостиг на калций се появяват хлоротични петна, които некротират в последствие, изсъхване на върховете на листата. Листата стават тъмно злени и на петна, с необичайно изкривяване.

Семена на салата можете да намерите ТУК